Allaianceintre dating

Conferencia invitada impartida en el marco de la inauguración de la exposición temporal "Pons Traiani Drvbeta.

Pe parcursul elaborării, comparația cu celelalte două inscripții geto-dacice descoperite până acum a dus la apariția unor capitole speciale mai ample decât anticipam la început.Pregătind alte lucrări referitoare la istoria Daciei am înțeles însă mai bine importanța unor detalii insuficient discutate în prima variantă a studiului de față - în primul rând importanța datării inscripției descoperite în situl de la Buridava/Ocnița.Am adăugat un subcapitol special referitor la această problemă spinoasă, am refăcut aparatul critic, o parte din material a fost redistribuit între capitole; câteva greșeli de dactilografie au fost corectate.more This paper deals with the hypothesis of why Nicopolis ad Haemum, a town established to glorify the victory of Trajan over the Dacians and their Sarmatian allies south of the Danube, was renamed at the beginning of Hadrian's rule as Nicopolis ad Istrum.The author believes the change happened in 118/119 AD after a victory of the emperor near the Danube over either Roxolani or Iazyges, with a preference for the latter.

Search for allaianceintre dating:

allaianceintre dating-28allaianceintre dating-84

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “allaianceintre dating”